Glesbygden och avindustrialiseringen

ljusne-i-halsingland

Jag uppskattar verkligen SVT:s dokumentärserie ”Resten av Sverige” vars samtliga tre avsnitt ligger ute. Vad serien gör som är viktigt är att den lyfter stora och svåra frågor om glesbygdens existens – frågor som annars tenderar att bara diskuteras av de specialintresserade.

Po Tidholm är med sin profil som den norrländska glesbygdens journalist och essäist ett utmärkt programledarval. Paradoxalt nog är emellertid hans egna nostalgiska kommentarer om den egna hembygden de minst intressanta i serien. I första avsnittet återvänder han nämligen ständigt till att det nog var bättre förr, när han växte upp, under rekordårens produktiva industrialisering och tillväxt. Betoningen på produktion, industrialisering och tillväxt är dock min och inte Tidholms. Jag saknar överhuvudtaget ett kritiskt makroekonomiskt och ekonomihistoriskt perspektiv bland de oftast politiskt orienterade frågorna. Det som diskuteras i de tre avsnitten menar jag är symptomen snarare än orsakerna.

Såväl misslyckad och vanmäktig lokalpolitik, frånvarande regionalpolitik som nationell centraliseringspolitik definieras trots allt av en ekonomisk verklighet som ytterst tar form på globala världsmarknader. Urbanisering  är ingen naturlig process utan bestäms givetvis också genom politiska styrkeförhållanden och politiska traditioner – som Norges starka regionalpolitik visar – men först och sist är det den världsekonomiska utvecklingen som avgör sakernas tillstånd.

Som urbanitetsforskaren Richard Florida konstaterar i ”Resten av Sverige” är det kapitalets värdeackumulation som definierar utvecklingen mot ökad geografisk ojämlikhet och det är en utveckling som gör ett fåtal av världens storstäder till vinnare.

Jag tänkte passa på att samla ihop lite anteckningar och funderingar från en diskussion jag deltog i under försommaren för att möjligen kunna använda dem som utgångspunkt för en fortsatt diskussion om avfolkning, överflödiga människor och de globala krafter som är i rörelse.

En av orterna som skildras i serien är Pajala i Tornedalen. Kommunen gjorde stora ekonomiska satsningar på infrastruktur för några år sedan när bolaget Northland Resources skulle satsa på malmbrytning i kommunen, men råvarupriset sjönk på världsmarknaden och bolaget fick lägga ned hela verksamheten. Kvar i Pajala finns meningslösa satsningar för tiotals miljoner kronor och miljöföroreningar som Northland Resources inte kan betala.

En kamrat från Pajala formulerade det bland annat så här poetiskt men nedslående (utdrag ur en längre diskussion):

Jag vet inte, just nu, just i detta nu ser jag ingen direkt framtid. De människor jag lite satte mitt hopp till att ha visioner och tillräckligt rörligt sinne för att göra något åt förfallet, har lämnat kommunen nästan allihop. Jag är inte direkt på väg tillbaka, jag orkar inte se allt rasa.

Som om det inte vore nog ser Pajala, förmodligen tidigare än många andra platser i Sverige, ut att drabbas snabbare av klimatförändringarna. Snön kommer mycket senare nu, somrarna blir inte lika varma. Av de senaste tio somrarna har nästan alla regnat bort (ett år låg vi runt femgradersstrecket och duggregn nästan alla tre sommarmånaderna). Och Pajala, som förut alltid låg i toppen av landet vad gällde soltimmar (där har vi i och för sig ett handikapp), och värme. Det var dealen vi gjorde: svinkalla, becksvarta vintrar, mot helt underbara somrar som ingen annan i landet kom i närheten av. Och om inte pissregn och kalla somrar är illa nog: när fukten aldrig sjunker i de gigantiska myrarna runt om i kommunen, när skogarna är en enda stor blöta, då kommer myggen som en Guds svarta ande och straffar oss för att vi en gång födde Kain. Hur länge orkar någon, när det inte går att vara ute på vintern för att den är för kall, och inte går att vara ute på sommaren för att det är för mycket mygg?

Jag tar med dessa iakttagelser av de pågående klimatförändringarnas konsekvenser av samma anledning som jag inte tar med turerna i kommunpolitiken: de pekar bort från det partikulära till en av de globala omständigheterna i situationen.

Pajala har givetvis sina unika förutsättningar, men det finns mängder av samhällen runt om i Europa och världen som har förlorat sin forna industriella relevans, som har drabbats av klimatförändringarnas effekter, som har för få invånare för att vara av större intresse för rikspolitiken, och som därför inte har någon direkt framtid. Det är inte bara fråga om samhällen i kommunal betydelse, utan även om stadsdelar och befolkningsgrupper som blir helt eller delvis överflödiga för (världs)marknaden, men som fortsätter att försöka leva så gott det går. Människorna får flytta eller fly, eller stanna kvar och anpassa sig till de nya omständigheterna, och allt fler blir en del av de informella ekonomier som växer fram.

Det är en utveckling som gör att det måste börja formuleras kritiska och uppfordrande perspektiv om världsekonomins utveckling som gör allt större delar av jordens befolkning absolut eller relativt överflödig för kapitalismen – oavsett ifall de bor i norrländsk glesbygd, Paris förorter eller Nairobis slum: hur kan vi klara oss utan kapitalismens specifika form av värdeackumulerad rikedom? Eller är den enda möjligheten att avfolkningen av den döende landsbygden fortsätter därför att den är ekonomiskt improduktiv och överflödig för kapitalet? Framtidens melodi för merparten av Sveriges glesbygd verkar ju vara att överges medan små plättar får tjäna som rekreationsområde för storstadsbor. Det är för övrigt en utveckling som varken statsminister Stefan Löfvén eller landsbygdsminister Sven-Eric Bucht verkar vilja ens försöka att förändra. När Po Tidholm pratar med dem svarar de bara med floskler som indirekt bara konstaterar att: Nej, vi har ingen ambition att göra någonting åt den nuvarande avfolkningen.

Förutom marknadsperspektivet finns också klimatperspektivet: hur samspelar den globala ekonomiska utvecklingen och glesbygdens avfolkning med de folkförflyttningar – med bland annat klimatflyktingar – som direkt eller indirekt orsakas av klimatförändringens torka och översvämningar? Jag tänker exempelvis på omständigheter liknande översvämningarna i Pakistan, torkan på Afrikas horn och Arktis successiva smältande som journalisten Shora Esmailian beskriver i Ur askan. Om människor på flykt i en varmare värld (2012).

I det tredje avsnittet lyfts också inflyttningen av immigranter till den norrländska glesbygden fram som en av få faktorer med potential att i vissa kommer kunna väga upp födelseunderskottet. Då måste det emellertid också skapas förutsättningar för att kunna leva där så att de inte flyttar till något av landets storstadsområden. Framgångsrik turismnäring framhålls, men satsningar som ishotellet i Jukkasjärvi och trädhotellet i Harads genererar inte så värst många arbetstillfällen. Det handlar, trots allt positivt sådana satsningar verkar ha medfört i respektive kommun, fortfarande om öar av rekreationsturism i en allt mer avfolkad glesbygd med negativ befolkningstillväxt.

Höstens boktips

dark-deleuze

Ja, jag vet att jag skrev att jag skulle ta en paus från bloggen. När jag skrev det visste jag också att det med största sannolikhet bara var en fråga om dagar innan jag skulle skriva någon notis på bloggen. Mycket riktigt: när jag bläddrade i min anteckningsbok såg jag listan över intressanta nya böcker. På grund av avhandlingsarbetet har jag inte tid att läsa någon av dem förrän senare i höst, men jag tänkte att jag kunde passa på att tipsa om dem. En del av böckerna har utkommit under sommaren och andra ska komma ut under hösten:

Dark Deleuze and the Death of this World, Andrew Culp

How Will Capitalism End? Essays on a Failing System, Wolfgang Streeck

Returns of Marxism. Marxist Theory in a Time of Crisis, Sara R. Farris (ed.)

Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid, Ståle Holgersen

Hegel, Marx and the Contemporary World, Kaveh Boveiri, Emmanuel Chaput and Arnaud Theurillat-Cloutier (eds.)

Flykten från Hegel. Den postmoderna vänsterns genealogi, Anders Burman

Urvalet är ganska talande för ett av mina huvudsakliga intressen då det handlar om kritiskt orienterad och teoretiskt driven humanvetenskap och samhällsvetenskap. Samtliga böcker tar på olika sätt utgångspunkt i att den industriella civilisationen, eller åtminstone delar av den, befinner sig i ett tillstånd av kris.

Tillfällig paus

ingmar bergman

Jag håller på att göra klart det sista avhandlingsarbetet och har därför dessvärre varken tid eller ork för bloggen. Det är ändå inte så mycket annat än avhandlingen som snurrar i mina tankar. Tills avhandlingsmanuset är inlämnat till tryckeriet och jag kan börja tänka på annat igen får jag följaktligen ta en paus från bloggen. Jag tänkte att det var lika bra att poängtera det så att inte någon får för sig att bloggen är nedlagd eller något liknande.

Sedan ska det erkännas att det, som Ingmar Bergman framhåller ovan, kan finnas någonting tillfredsställande med att inte tala eller skriva. Jag skriver ju visserligen på avhandlingen, men jag låter åtminstone bloggen tystna för en period. Samtidigt innebär skrivakten paradoxen att man i ett avseende förblir tyst. Det hävdar i alla fall litteraturteoretikern Roland Barthes i förordet till Kritiska essäer (1967). Den som skriver kommer ju i slutänden, med döden, att förnekas den sista repliken. Att skriva är därför att garantera någon annan det sista ordet.

Denne ”någon annan” kan exempelvis vara en doktorand i ett humanvetenskapligt ämne som skriver en avhandling.

Memorandum om liv i kris

syriza

I samband med att jag i början av augusti var på ett bröllop i Grekland passade jag på att läsa Kajsa Ekis Ekmans Skulden. Eurokrisen sedd från Aten (2013) och Alexandra Pascalidous Kaos. Ett grekiskt krislexikon (2013). Fortsätter utvecklingen ungefär som nu, med generell stagnation och/eller nedgång i världskapitalismen, kommer även vi i Sverige de kommande decennierna att finna oss i en socioekonomisk situation allt mer lik den som arbetarklassen och den socialt deklasserade medelklassen nu upplever i Grekland – och för den delen också i Spanien, Portugal, Italien och Irland. Jag tänkte därför summera några karaktäristiska förhållanden och troliga scenarier från de två reportageböckerna. Det är verkligen inga oväntade eller uppseendeväckande utvecklingslinjer som jag försöker identifiera som tänkbara scenarier för Sverige i framtiden. Tvärtom är det huvudsakligen mer av samma.

Först ska jag kort säga något om respektive bok.

Skulden och Kaos
Jag blev positivt överraskad av Ekmans Skulden. Det jag läst av vad hon skrivit om Grekland i bland annat ETC har tydligt präglats av en rätt hopplös pro-Syriza hållning och allmän postkeyenesianism, med en tro på att en progressiv statlig stimulanspolitik på något sätt skulle kunna styra upp ekonomin. I boken återfinns däremot en komplex analys, med globala makroekonomiska hänsynstaganden, som pekar på att krisen är mer omfattande än en underkonsumtionskris. I fall man av en eller annan anledning har irriterat sig på Ekmans perspektiv på Eurokrisen, eller krisen i stort, behöver det alltså inte nödvändigtvis hindra en från att läsa boken. Den har mer att ge än så.

Precis som Pascalidous Kaos ger Ekmans Skulden en flerstämmig och i slutänden mångsidig bild av hur krisen upplevs av olika människor med varierade positioner i samhället. Ekmans Skulden har emellertid en betydligt mer analytisk och akademisk prägel än Pascalidous Kaos. Pascalidou verkar i epilogen till och med hävda att orsaken till krisen – eller om det är kapitalismen hon menar – ytterst handlar om girighet! Det får sägas vara en psykologiserande, reducerande och banal syn på den krisbenägna kredit- och finanskapitalismens sammansättning, immanenta logik och utveckling. Det är den motsatta populistiska ytterligheten till att säga att grekerna är lata, lättsinniga, oansvariga och fifflande – vilket är en förklaringsmodell Pascalidou starkt vänder sig mot och gör vad hon kan för att dekonstruera.

Efter att ha läst de första trettio sidorna av Kaos övervägde jag om jag verkligen skulle fortsätta eftersom jag tröttnade på alla anekdoter á la utrikeskorrespondent: ”Jag träffade och pratade med en person som sa att…”. Boken har dessutom lite för mycket karaktär av journalistisk ingressprosa för min smak, med återkommande schablonartade formuleringar och överdrivna metaforer. Jag fortsatte emellertid att läsa, vilket jag inte ångrar, eftersom de olika intervjuerna och krassa skildringarna sammantaget bildar en polyfon och övertygande redogörelse för hur det har sett ut i det grekiska samhället sedan krisen 2008.

Så varsågoda – här har vi våra ungefärliga framtida liv (sidangivelserna baseras på pocketversionerna):

Pengarna
”Krisen är ett Absurdistan. Allt finns tillgängligt, men människor får hellre dö än att ta det.” (Ekman, s. 156.)

”Dessa konstiga tider: man har en smartphone, men ingen mat. Internet, men ingen bussbiljett. Ekonomer talar om ‘ipad poverty'”. (Ekman, s. 178.)

Politiken
En högerpolitiker: ”Vad hände med keynesianismen? Inte ens socialdemokrater är keynesianer idag. Marknaden ger dem inte utrymme för reformer.” (Ekman, s. 92.)

En annan högerpolitiker: ”Vet du vad vi borde göra? Vi borde köpa alla CDS-försäkringar som finns på marknaden och sen gå i konkurs. Då får vi ut på försäkringen. Bankerna kommer att krascha världen över, men vi har i alla fall pengar.” (Ekman, s. 93.)

”Det är som om makten förlorat sin form. Den formlösa makten, inser jag, är den svåraste att rå på. För allt motstånd speglar makten till formen. De mest lysande motståndskämparna föds under diktaturer. Mot diktatorns påtvingade personkult ställs motståndskämpens lysande personlighet. Men teknokraten har ingen form alls. Det är själva poängen. Finns det inget idolporträtt uppsatt går det heller inte att riva ner det.” (Ekman, s. 122.)

Arbetslös: ”Vad ska vi göra nu? Vi har inte ens någon fiende att döda. Det är som ett töcken. Folk vet inte vem de ska rikta vapnen mot, de begår självmord istället, fattar du?”. (Ekman, s. 181.)

Organiseringen
Advokat: ”Vi lämnar eliten vid vägkanten. Vi använder inte deras pengar längre. Vi har gått över till byteshandel i stället (…) Vi slipper skatten genom vår byteshandel som har rubbat elitens balans. De vill ju att vi ska förbli deras konsumenter men vi har lyckats förstöra deras kedja.” (Pascalidou, s. 92.)

”Samtidigt har krisen stärkt familjebanden. Nu plockar många hem sina gamlingar från äldrevården för att kunna leva på deras pensioner och slippa vårdkostnader. I vissa hushåll är föräldrarnas pensioner den enda inkomstkällan. Det är alltså inte bara den grekiska gemenskapen som får tre generationer att bo under samma tak. Den stora, feta, grekiska familjen är ett fattigdomssyndrom. Det pågår en kollektiv reträtt där vuxna människor flyttar in i sina gamla pojk- och flickrum. De regredierar. När, och om, de vuxna barnen får egna barn kan det bli fyra generationer i ett enda hem.” (Pascalidou, s. 101.)

”På Facebook samlar arbetslösa föräldrar in pengar till sina sjuka barn.” (Pascalidou, s. 115.)

”Klädbytardagar, basarer och byteshandel ökar.” (Pascalidou, s. 254.)

Mentaliteten
Hemlös: ”Allt har blivit bättre! Folk har blivit snällare. De bryr sig mer. Förr tyckte de att vi fick skylla oss själva. Nu inser de att de också skulle kunna hamna här. Krisen har öppnat deras ögon. Det är som om ett deus ex machina gav dem ljuset (…)”. (Pascalidou, s. 122.)

”Störst av allt är fruktan för framtiden.” (Pascalidou, s. 124.)

”De senaste åren är en uppsving i våldsporr som säljer säkerhetstidningar, säkerhetsdörrar, larmsystem, kameraövervakningar och gallergrindar och vapen.” (Pascalidou, s. 128.)

”Den förr så välmående medelklassen kunde inte ens ana den sociala degraderingen som väntade dem.” (Pascalidou, s. 151.)

Värst drabbades den delen av medelklassen som blev nyrika på lån och nu har blivit nyfattiga med skulder. (Pascalidou, s. 203.)

”De klassiska krisreaktionerna följer ett speciellt schema. Första etappen är förvåning (…) Sedan följer chocken (…) Sedan den upproriska ilskan mot korruption. Ilska kan vara en konstruktiv kraft om den kanaliseras rätt. Det gör den inte alltid. Efter kriströttheten infinner sig apatin som ofta utmynnar i en kollektiv amnesi.” (Pascalidou, s. 152.)

”De hårda prövningar som grekerna utsätts för har gett upphov till en kraft och kreativitet och en solidaritet som manifesteras i vardagen.” (Pascalidou, s. 254.)

”De två år som gått har förändrat människor i grunden. En del till det bättre; de har fått större integritet, de har lärt sig stå upp för sig själva, och samtidigt blivit mer solidariska. Andra är mer aggressiva, några är bittra eller paranoida. Vissa isolerar sig av skam för att de inte har pengar. För många har arbetslösheten satt sig i kroppen: att ens söka jobb känns meningslöst.” (Ekman, s. 12.)

Lärare: ”Men när någon som brukade vara ung och smart och vifta bort tiggare, med ens själv är en tiggare! Då inser man att alla okända tiggare, alla okända arbetslösa, alla som inte har mat för dagen, är någons personliga sorg.” (Ekman, s. 97.)

”Den politiska teorin är som ett vaccin mot hopplösheten, det gäller bara att ta in allt som händer, processa den nya informationen i den teoretiska maskinen.” (Ekman, s. 120.)

Fascismen
Kraftiga lönesänkningar, sjunkande pensioner, stigande pensionsålder, försämrad arbetsrätt, sämre villkor på arbetsmarknaden, skrotad anställningstrygghet, nedskärningar i vård, skola och omsorg, privatisering, avregleringar och utförsäljning av offentlig egendom, och så vidare, får en del som behöver ett mål och ett offer att ”längta och trängta efter totalitära system”. En äldre man i arbetarförorten Nikaia menar att: ”En junta är vår enda räddning. En militär som styr upp kaoset (…)”. (Pascalidou, s. 63, 225.)

”Dessa krisdrabbade getton var ett öppet mål, då de fullständigt försummades av andra partier. Till och med vänstern, som säger sig värna om fattiga arbetare och flyktingar, hade flytt fältet.” (Pascalidou, s. 230.)

Demografin
Hunger, social utslagning, sjukdomar och misär: ”Sparpaketen som ska rädda landet, långivarna, bankerna och marknaden fungerar som en demografisk dödshjälp för grekerna. Fler dör, färre föds och fattigdomens fängelse fylls av folk som fastnat i en social hiss med nedåtgående färd.” (Pascalidou, s. 111.)

”Och nu visar det sig att dödstalen överstiger nativiteten. Fler sörjer sina döda än firar sina nyfödda.” (Pascalidou, s. 114.)

”Under min tid i Aten träffar jag ingen i trettioårsåldern som har barn eller ens tänker på att skaffa barn.” (Ekman, s. 42.)

”Det är de utbildade unga ur den övre medelklassen som åker först. De kanske inte lider någon nöd, men de tänker inte spilla en sekund av sin karriär.” (Ekman, s. 72.)

Ekologin
”Atens terrasser och hustak har förvandlats till prunkande gröna oaser (…) De berättar om arbetslösa ungdomar som inte emigrerat utan har valt att återvända till sina hembyar för att starta ekologiska och biodynamiska odlingar. Föreningen ‘Jord’ är en av flera som undervisar atenska akademiker i konsten att bruka jorden. Den som garanterar avkastning och mättar magar (…) Krisen har fört oss tillbaka till naturen.” (Pascalidou, s. 94-95.)

”Trafiken har tunnats ut eftersom färre har råd med bil, bensin och biltullar.” (Pascalidou, s. 210.)

Not om ananas, tapir och jaguar

tristes tropiques sover

Foto: Claude Lévi-Strauss

Sedan jag läste Claude Lévi-Strauss Spillror av paradiset (1959) för två veckor sedan har olika resonemang från den cirkulerat i mina tankar. En sakupplysning som Lévi-Strauss nämner förbigående och som jag har tänkt en del på är att franskan lånat flera ord ”direkt från infödingsdialekter utan förmedling av de iberiska språken”. Merparten av dussintalet uppräknade ord är för mig helt obekanta, men tre av dem har i sin tur överförts via franskan till svenskan: ananas, tapir och jaguar.*

Utan att helt kunna formulera varför kan jag konstatera att jag blir inspirerad och nästan uppspelt av tanken på att dessa tre utmärkta och vackra substantiv har färdats ända från sina ursprungliga dialekter, talade av stammar i Brasiliens regnskog och slättlandskap – stammar som numera kanske är helt utdöda – till ett mindre germanskt språk på andra sidan Atlanten, längst upp i norra Europa, talat av människor i och vid den väldiga taigans västligaste utbredningsområde.

Kanske är det språkets livskraft i förhållande till människans kortlivade organiska lekamen – språkets förmåga till beständighet och kontinuitet över jorden och genom historien – som inspirerar mig; faktumet att det i det svenska språket 2016 existerar små fragment av sydamerikanska infödingsdialekter. Och att dessa fragment lär bestå och fortsätta att vara en självklar och aktiv del av det svenska språket så länge det odlas och exporteras ananas, och så länge det föds tapirer och jaguarer.

__________________________________________________________________
* När jag efter att inlägget skrevs åter läser igenom mina understrykningar och radanmärkningar i boken ser jag att jag missade två djur: krokodildjuret caïman, som på svenska stavas kajman, samt papegojfågeln ara.