En kommande Marx-biografi

marx spöke

I torsdags var den idéhistoriske nestorn Sven-Eric Liedman på Umeå universitet för att prata om arbetet med sin kommande biografi om Karl Marx. ”Varför skriva en biografi om Karl Marx?” var temat på föreläsningen. Ungefär ett fyrtiotal personer hade slutit upp för att lyssna. Mestadels var det idéhistoriker, historiker och sociologer. Liedman underströk emellertid att Marx teorier är relevanta för alla humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner.

Han uppgav att det främst är tre förhållanden som gör att han ägnar delar av pensionen åt att skriva om Marx:

  • Den i samtiden vedertagna nyliberalismen. Liedman menar att den är så föregivettagen att det knappt längre är någon som kallar sig för nyliberal. Marx filosofi är en kritisk motkraft till detta.
  • Trots alla biografier om Marx hävdar Liedman att det fortfarande finns outforskade aspekter som han vill framhäva.
  • Källäget är bättre än någonsin för Marx efterlämnade anteckningar, brev och skrifter som nu kan läsas i samlat och icke-censurerat skick, vilket framför allt regimerna i Sovjetunionen och DDR omöjliggjorde.

Liedman hade inledningsvis svårt att släppa sin motvilja mot både nyliberal privatiseringspolitik och den kvantitativa förvaltningen av vård, omsorg och utbildning med New Public Management. Gång på gång återkom han till hur dogmatisk och korkad han tycker att det nihilistiska marknadstänkandet är.

Han menar Marx inte är intressant för oss på 2000-talet för sitt liv utan för sitt förvärv. Det är därför han håller på att skriva en fullskalig biografi med fokus på Marx idéliv. Men Marx var inte bara innehåll utan också form. Liedman framhåller hur oerhört skönlitterärt beläst Marx var och vilken enastående stilist han var när han tog sig tid att omarbeta sina texter. Det kommunistiska manifestet klassar Liedman som ett litterärt mästerverk. Under den senare delen av Marx liv blev den stilistiska elegansen tyvärr ofta väl så sekundär till analysen. Nyanser i texternas skiftande innehåll och form kan skönjas ännu tydligare nu, när den fortgående utgivningen av Marx Engels Gesamtausgabe har gjort att en sammanhållet grepp om Marx samtliga skrifter för första gången börjar kunna anas.

Liedman har kommit fram till början av 1850-talet. Återstår gör bland annat de centrala verken Grundrisse och Kapitalet. Som utvikning kan sägas att det också är från dem som de senaste två decenniernas marxistiska forskning- och diskussion huvudsakligen har utgått. Å ena sidan kan en subjektiv marxism urskiljas – ofta i namn av autonom marxism – som med främst Grundrisse i fotnoterna betonar en mer aktivistisk förståelse av kapitalismen där det revolutionära proletariatet spelar en avgörande roll. Jag tänker på namn som Mario Tronti, John Holloway, Antonio Negri, Michael Hardt, med flera. Å andra sidan kan en objektiv marxism noteras. Med referens till Kapitalet framhäver de forskarna och teoretikerna en mer självdeterministisk förklaring av kapitalet som det egentliga subjektet i kapitalismen, vilket subsumerar alla mänskliga handlingar och initiativ. Se till exempel; Hans-Georg Backhaus, Moishe Postone, C. J. Arthur, Michael Heinrich och Robert Kurz.

På frågan om hur han förhåller sig till den mer teoretiska forskningen om Marx begreppsvärld svarar Liedman med att lite löst associera till främst Slavoj Zizek. Han sa också någonting om postmarxism. Det ska påpekas att Liedman är gammal och kompetent nog att kunna förhålla sig självständigt även till Marx mest centrala verk. Liedman är en av få svenska akademiker som kan sägas utgöra en auktoritet på området i sig, baserat på ett arbetsliv med både arkivstudier och översättning. Hur många fler inhemska forskare kan till exempel dra anekdoter från arkiven om Marx närmast oläsliga handstil?

Det ska bli spännande att se hur Liedman läser inte minst Grundrisse och Kapitalet. Om två år, 2015, hoppas han vara klar med biografin.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s