Hej då 2015 > Hej 2016

alan kurdi graffiti

Som vanligt betyder mellandagarna att det är dags att summera årets som har gått, så här är listan på 2015 års…

murbyggare: EU, och i Sverige Socialdemokratiska Arbetarpartiet och Miljöpartiet, som värjer sig mot alla människor på flykt från krig och misär. Statsminister Stefan Löfven pratade om att Sverige behövde ett ”andrum” från alla människor som flyr och drunknar i medelhavet. Moderaternas ledare Anna  Kinberg Batra formulerade det snarlikt när hon efterlyste ”en verklig paus i flyktingmottagandet”.

definition: Enligt den svenska polisen är det INTE terror att systematiskt trakassera och bränna ner asylboenden och romska läger.

europeiska organisering: Det hoppingivande inledande Refugees Welcome-mottagandet på frivillig basis som växte fram under sensommaren och hösten.

repressiva motreaktion: Dessvärre följdes Refugees Welcome-rörelsen upp av en statligt och EU-driven reaktionär repression syftandes till att stänga gränserna och möta de flyendes med polis, militär och taggtråd.

skuldsättning och spekulation byggde denna BNP: De svenska hushållen hör till Europas högst belånade och bostadsmarknaden uppfyller de flesta (alla?) grundkriterier för en bostadsbubbla. En tillväxt som i mångt och mycket drivs av en skuldbaserad konsumtion, samt finansiell spekulation på bostadsmarknaden, känns inte så långsiktig och stabil – för att uttrycka det milt.

arbetsplatskamp: Antalet strejker och arbetarprotester har under året slagit alla rekord i Kina. Toppen nåddes under november. Det är de hundratals miljonerna migrantarbetare i storstädernas industrier som kräver rättigheter. Eftersom organiseringen sker genom informella arbetarråd, och inte den fackliga kuliss som den statskontrollerade Allkinesiska fackföreningsfederationen utgör, upplevs organiseringen givetvis som ett hot av det regerande kommunistpartiet.

handböcker: under året kom både den tredje och fjärde delen i serien Folkrörelse på arbetsplatserna; Slutsnackat och Om strejker (de två föregående heter Hopsnackat och Hopskrivet). Antologierna består av redogörelser skrivna av de inblandade arbetarna i samtida organisering och konflikter på den svenska arbetsmarknaden. Materialet har redigerats och kommenterats av Frances Tuuloskorpi. Viktig läsning för en samtid som generellt verkar ha glömt bort hur man organiserar sig på jobbet och hur man strejkar utan att fråga facket om lov.

fackbok: Karl Marx. En biografi. Den idéhistoriske nestorn Sven-Eric Liedman gör upp med en rad missuppfattningar, vanföreställningar och felaktigheter om Marx och den marxistiska teoritraditionen i sin engagerande och lärda idébiografi om Marx. Hans främsta analyser av kapitalismen utgör fortfarande den bästa grunden för en kritisk problematisering och historisering av kapitalets värld.

skrift: Fabriksliv av Eric Pettersson. Essä? Kortroman? Arbetarundersökning? Reportage? Oavsett genrebeteckning är det ett vittnesmål i anonym jag-form om livet som lönearbetare i industrin. Det är en bok helt utan identitetsmarkörer, som paradoxalt nog ändå – eller kanske just därför – lyckas vara det mest sanna och träffande som går att läsa om samtiden. Den är dessutom skriven av en person helt utan ambitioner att vara ett författarsubjekt på bokmarknaden (och förlaget, Eskaton, kan inte heller det anklagas för att vara marknadskonformistiskt).

dödsstjärna: Vår civilisation. Förbränning av fossila bränslen byggde vår civilisation och den globala uppvärmningen. Hellre än att förändra den globala livsstilen fortsätter mänskligheten att utarma förutsättningarna för den egna existensen. ”Fuck you biosfären!” liksom.

onödigaste: De politiska partierna. Det har nog aldrig varit mer uppenbart att de genom att så smidigt vara inlemmade i och anpassade till ekonomin, och begränsade av nationen, också är oförmögna att förmedla och lösa de stora motsättningar i världen och samhället som dagligen gör sig påminda.

inspiration: Avhopparna. Den kontinuerliga bemanningen av hopplösa, moraliskt förkastliga eller direkt destruktiva förtroendeuppdrag, tjänster, med mera, ser ut att bli ett av de mest avgörande samhällsproblemen. Politiker, tjänstemän, med flera, som har en övertygelse och ett patos som är större än deras karriärlystnad och som drar konsekvensen av det och lämnar institutionerna gör därför något hedervärt. Den senaste namnkunnige inhemska avhopparen är förmodligen Håkan Juholt som i oktober meddelande att han kommer att lämna sin plats i riksdagen. Hans jämlikhetspatos verkar ha blivit alltför otidsenligt i relation till utvecklingen av socialdemokraternas politik. Den globalt mest kände avhopparen den senaste tiden är Joseph Ratzinger, mer känd som påve Benedictus XVI, som tog det extraordinära beslutet att abdikera. Han frånträdde sitt ämbete 2013. Ratzinger var också en osedvanligt lärd påve som före den klerikala karriären hade en akademisk karriär som professor i teologi och var en internationellt framstående och efterfrågad teolog.

parti med framtiden för sig: Sverigedemokraterna – tyvärr. Hur rasistiska, anakronistiska och falska deras presenterade lösningar än är, är det likväl en sorts konkreta lösningar som allt fler tror på. SD sätter dessutom agendan med sina problemområden och frågor och driver de andra partierna framför sig. Ifall den ökande populariteten bland väljarna fortsätter blir de snart riksdagens största parti och valets vinnare 2018.

*  *  *

Vår verklighet formas framför allt av kreditekonomins labila och oberäkneliga kortsiktighet, och den teknokratiska postpolitikens reaktiva repression. Kanske som ett svar på den destruktiva utvecklingen har fraser från filosofen Walter Benjamins messianska Historiefilosofiska teser (1940) återkommit i mina tankar den senaste tiden. Till exempel det här resonemanget från den andra tesen:

Det är med andra ord så att vår föreställning om lyckan är oupplösligt förknippad med den om förlösningen. Med föreställningen om det förflutna, som historien ser som sitt åliggande, förhåller det sig på samma sätt. Det förgångna är försett med en facit, som blir tillgänglig med tiden och som pekar framåt mot förlösningen. Det existerar en hemlig överenskommelse mellan de föregående generationerna och vår egen. Vi är väntade på jorden. Vi är, liksom varje tidigare släkte, utrustade med en svag gnista av messiansk energi som det förgångna har rätt att kräva att vi gör bruk av. Utan vidare kan detta krav inte avfärdas.

Det är en text lika suggestiv som den är svår att greppa och definiera. Därför har den också tolkats och diskuterats flitigt sedan den publicerades 1942.

Eftersom Benjamin var tysk jude blev han i slutet av 1930-talet statslös och flydde till Frankrike. Efter att Wehrmacht hade besegrat det franska försvaret sommaren 1940 flydde han vidare till Spanien. Målet var att, via Portugal, ta sig till USA med ett resevisum som filosofen Max Horkheimer hade arrangerat till honom. Horkheimer befann sig redan i exil i USA tillsammans med Theodor W. Adorno. Också de var tyska judar och marxistiska kulturkritiker. I hamnstaden Portbou vid den fransk-spanska gränsen, dit Benjamin kommit, cirkulerade rykten bland migranterna att polisen hade fått order att skicka tillbaka de med resevisum till Frankrike. Av rädsla för att bli tillbakaskickad till Gestapo begick Benjamin självmord med en överdos morfintabletter natten mellan den 25 och 26 september på ett hotellrum i Portbou. Han blev 48 år. De andra i hans sällskap lyckades emellertid utan arrestering eller trakasserier från den spanska polisen att ta sig till Lissabon dagarna efteråt. När filosofen Hannah Arendt flydde längs med samma rutt från Frankrike några månader senare tog hon hand om Benjamins portfölj och dokument, där manuset till Historiefilosofiska teser låg. Hon vidarebefordrade det till Horkheimer och Adorno i USA som publicerade det.

*  *  *

När jag nu läser om Benjamins resonemang om generationernas messianska energi förstår jag det i relation till samtida arbetarkamper och sociala rörelser. Och jag tänker det huvudsakligen hegelianskt-dialektiskt med begreppet Aufhebung. Sven-Eric Liedman poängterar i sin Marxbiografi att Aufhebung har en trefaldig innebörd på tyska; att något avskaffas och upphävs, samtidigt som det höjs till en högre nivå, men också delvis bevaras. Sammantaget handlar det alltså om en process karaktäriserad av radikal förändring, historisk utveckling och en viss kontinuitet. Sådana komplexa processer kan främst identifieras i revolutionära tillstånd. I linje med Benjamins marxistiska tänkande ligger det nära till hands att se det messianska i det revolutionära.

Den senaste upprorsvågen som kan sägas ha haft den där svaga gnistan av messiansk energi var den globala strejkvågen hösten 2010 som följdes av den så kallade arabiska våren 2011 med alla sociala rörelser som den resulterade i. Den enskilt mest avgörande orsaken till upproren verkar ha varit finanskrisen som briserade 2007-2008 och de ”strukturreformer”, det vill säga sparpaket med åtstramningar och nedskärningar, som följde därefter. Upprorsvågen från 2010-2011 bestod i vilket fall av situationer där folk på olika sätt försökte att bemäktiga sina egna liv och öden varpå rådande ordningar osäkrades. Det satte igång en händelseutveckling som vi än så länge förmodligen bara har sett början av. Tyvärr har motreaktionerna i regel varit både kraftfulla och våldsamma. En av de mest akuta konsekvenserna är inbördeskriget i Syrien och de miljontals människor som det har tvingat på flykt.

Huruvida den nyss nämnda upprorsvågen var samtida generationers slutliga urladdning av messiansk energi, eller om det kommer visa sig att den bara var en förkänning om något stundande av betydligt större omfattning, återstår att se. Med Aristoteles dikotomi potentialitet/aktualitet, går det att formulera som att framtiden får visa ifall revolutionär potentialitet och historisk tid så småningom kommer att sammanfalla och aktualiseras på global nivå i ett Aufhebung.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s