Tove Jansson och muminindustrin

tove jansson med mumintroll
Det kan knappast undgå någon intresserad att Tove Jansson (1914-2001) idag skulle ha fyllt hundra år. Runt om i världen uppmärksammas därför hennes liv, författarskap och konstnärskap (Tove Jansson 100 år). Jag tar tillfället i akt att återpublicera en aningen reviderad text som jag skrev i våras om vad Jansson framför allt lämnar efter sig: en varumärkesdriven industri baserad på muminkaraktärerna.

*  *  *

Författare måste i större eller mindre omfattning vara sitt eget varumärke. Inte minst sedan den markanta kommersialiseringen av mediemarknaden – som i Sverige skedde på 1980- och 1990-talet – har författare blivit sina egna kommersiella signum, på ett mer utpräglat sätt än tidigare. Ett litet fåtal har dessutom gett upphov till hela industrier.

En av dem är Tove Jansson. Hennes tecknade och författade muminfigurer utgör vad som får sägas vara en hel industri baserad på det varumärkesskyddade aktiebolaget Moomin Characters Oy AB. Den numera globala muminindustrin innefattar bland annat en temapark, teater, långfilmer, TV-serier, detaljhandel och böcker utgivna på ett fyrtiotal språk.

Med muminindustri syftar jag på alla licensierade produkter i detaljhandeln med muminmotiv. Licensieringen av diverse produkter med muminfigurer styrs av Moomin Characters Oy AB som är ett finskt familjeföretag i Jansson-släktens regi. Redan 1979 varumärkesskyddades muminfigurerna genom Limited Liability Company (LLC) legala ramverk. Det ska förtydligas att Oy är finska för Limited. I beskrivningen av aktiebolaget, registrerat 1993, kan följande läsas om verksamheten:

Föremålet för bolagets verksamhet är att utnyttja upphovsrätten till konstnärlig produktion. Bolagets verksamhet omfattar även att bolaget kan registera (sic) och förfoga över varumärken och andra immateriella rättigheter, utöva licensierings- och franchisingverksamhet samt importera, marknadsföra, parti- och minutförsälja produkter anknutna till Mumin-figurerna, bedriva agenturverksamhet samt utställnings- och mässverksamhet, utöva publicering av tryckalster och broschyrer, utöva konsulterings- och PR-verksamhet samt därmed anknyten verksamhet. Bolaget kan äga och besitta fast egendom, aktier och andra värdepapper samt idka hyresverksamhet. Bolaget idkar inte värdepappershandel (http://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/moomin+characters+oy+ltd/03574042).

Moomin Characters arbetar som sagt med produktlicenser. En sådan ger kontrakterade företag rätten att under en begränsad period använda deras varumärke på sina produkter på royalty-basis. Det innebär att det kontrakterade företaget betalar en procentandel av försäljningen för rätten att använda varumärket: ”Licensgivaren behåller ägandet av upphovsrätten medan licenstagaren (kunden) köper rätten att använda varumärket på produkter och i kampanjer under en utsatt tid”. Om fördelarna med en produktlicens går det vidare att läsa följande:

Att använda sig av en välkänd figur skapar omedelbart ett igenkännande av din produkt på marknaden. Det ökar på produktförsäljningen och vinsten. Din produkt når nya målgrupper och får en stark konkurrensmässig fördel i förhållande till liknande produkter på marknaden. Möjligheten att samarbeta med andra licenstagare är ytterligare en fördel som öppnar upp nya marknadsföringskanaler.

Mumin har blivit ett världskänt varumärke med fler än 450 licenstagare globalt sett. För att bli en licenstagare bör du förse oss med en affärsplan som innehåller ett brett distributionsnätverk och produkter med hög kvalitet som motsvarar varumärkets värderingar. Genom vår professionella kunskap om lokala försäljningsmarknader, koordinerar vi försäljningskampanjer och mässor runt om i världen tillsammans med våra internationella samarbetspartners (https://www.moomin.com/sv/licensiering#agents).

Nationella agenter för licensfrågor återfinns i Frankrike och Nederländerna, Tyskland, Japan, Korea, Polen, samt Storbritannien och Irland. Det finns också ett kontor med ansvar för Centralasien och ett för Sydostasien. Muminfigurerna har de senaste åren kunnat ses på bland annat Finnairs flygplan, pastaförpackningar, köksförkläden, tvålförpackningar, isbitsformar och lampor.

I de senaste ekonomiska uppgifterna som jag kan hitta, från 2012, kan bland annat noteras att aktiebolaget Moomin Characters hade en årlig omsättning på 7708 000 euro, det vill säga runt 70 miljoner kronor, och att företaget hade 20 stycken anställda. Moomin Character utgör följaktligen ett närmast idealtypiskt samtida nordiskt företag inom det som politiker och näringsliv i Sverige kallar ”kulturdriven tillväxt”. Företaget är helt varumärkesdrivet, har få anställda, är kostnadseffektivt och den relaterade materiella produktionen dirigeras av licensinnehavarna vilka i sin tur sannolikt har lagt den på entreprenad i asiatiska låglöneländer. Vidare har Moomin Charaters en sjuhelvetes framgångsrik ”storytelling” knuten till varumärket. Produkterna baseras ju på vida spridda och väl kända text- och bildbaserade berättelser i sig. Det sker dessutom en återkommande högdiskursiv affirmation av mumin via till exempel vetenskapliga publikationer.

*  *  *

Vad jag som företagsekonomisk lekman kan bedöma ser tillväxtmöjligheterna för Moomin Characters bra ut, med potentiella marknader i hela världen, så länge som nya produktlicenser görs och figurerna fortsätter att spridas och bli bekanta för fler människor. Det enda problemet med den här sortens varumärkesdrivna kulturella tillväxt – för politiker och näringslivstoppar som säger sig tro på full sysselsättning åtminstone – är att den i likhet med andra samtida framväxande företag och marknader inte genererar arbetstillfällen i alls samma omfattning som efterkrigstidens industrier då kapitalismen skulle rekonstrueras.

Undersökandet av och diskussionen om entreprenörer och företag inom den varumärkesdrivna branschen aktualiserar därmed en mer övergripande fråga om samtida kapitalism. En fråga som visserligen är ovidkommande för enskilda aktörer som Moomin Characters, men som för den europeiska makteliten är av avgörande betydelse:

Vad ska de göra med EU: s 25 miljoner människor utan lönearbete?

Muminindustrin

muminlampor

Författare måste i större eller mindre omfattning vara sitt eget varumärke. Inte minst sedan den markanta kommersialiseringen av mediemarknaden i Sverige på 1980- och 1990-talet har författare blivit sina egna kommersiella signum, på ett mer utpräglat sätt än tidigare. Ett litet fåtal har dessutom gett upphov till hela industrier.

Den finländska men svenskspråkiga författaren Tove Jansson, vars muminböcker jag skrivit en hel del om, är en av dem. Hennes tecknade och författade figurer utgör vad som får sägas vara en hel industri baserad på det varumärkesskyddade aktiebolaget Moomin Characters Oy AB. Den numera globala muminindustrin innefattar bland annat en temapark, teater, långfilmer, TV-serier, detaljhandel och böcker utgivna på ett fyrtiotal språk.

*  *  *

Att jag tar upp ämnet beror dels på att jag i min forskning undersöker bland annat författare som varumärken – dock inte just Tove Jansson – dels på att det är intressant att titta närmare på den ekonomiska aspekten av mumin efter att ha undersökt kvalitativa och meningsskapande aspekter i flera essäer. Även här i Australien har jag noterat att Tove Jansson, med åtminstone sina serier och böcker om muminfamiljen, är en levande men mindre klassiker som återfinns i välsorterade bokaffärer. Vill man läsa andra delar av Janssons litterära produktion får man emellertid gå till biblioteken. Men de engelska översättningarna av serierna och romanerna är alltså relativt lättillgängliga. Även litteraturvetaren Boel Westins nyligen översatta biografi om Jansson, Tove Jansson Life, Art, Words: The Authorised Biography (2014), finns att köpa i initierade bokaffärer. Här finns däremot ingen muminindustri jämförbar med den i Norra Europa, Japan och Sydkorea. Med muminindustri syftar jag på alla licensierade produkter i detaljhandeln med muminmotiv.

Licensieringen av diverse produkter med muminfigurer styrs av Moomin Characters Oy AB som är ett finskt familjeföretag i Jansson-släktens regi. Redan 1979 varumärkesskyddades muminfigurerna genom Limited Liability Company (LLC) legala ramverk. Det ska förtydligas att Oy är finska för Limited. I beskrivningen av aktiebolaget, registrerat 1993, kan följande läsas om verksamheten:

Föremålet för bolagets verksamhet är att utnyttja upphovsrätten till konstnärlig produktion. Bolagets verksamhet omfattar även att bolaget kan registera (sic) och förfoga över varumärken och andra immateriella rättigheter, utöva licensierings- och franchisingverksamhet samt importera, marknadsföra, parti- och minutförsälja produkter anknutna till Mumin-figurerna, bedriva agenturverksamhet samt utställnings- och mässverksamhet, utöva publicering av tryckalster och broschyrer, utöva konsulterings- och PR-verksamhet samt därmed anknyten verksamhet. Bolaget kan äga och besitta fast egendom, aktier och andra värdepapper samt idka hyresverksamhet. Bolaget idkar inte värdepappershandel (http://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/moomin+characters+oy+ltd/03574042).

Moomin Characters arbetar som sagt med produktlicenser. En sådan ger kontrakterade företag rätten att under en begränsad period använda deras varumärke på sina produkter på royalty-basis. Det innebär att det kontrakterade företaget betalar en procentandel av försäljningen för rätten att använda varumärket: ”Licensgivaren behåller ägandet av upphovsrätten medan licenstagaren (kunden) köper rätten att använda varumärket på produkter och i kampanjer under en utsatt tid”. Om fördelarna med en produktlicens går det vidare att läsa följande:

Att använda sig av en välkänd figur skapar omedelbart ett igenkännande av din produkt på marknaden. Det ökar på produktförsäljningen och vinsten. Din produkt når nya målgrupper och får en stark konkurrensmässig fördel i förhållande till liknande produkter på marknaden. Möjligheten att samarbeta med andra licenstagare är ytterligare en fördel som öppnar upp nya marknadsföringskanaler.

Mumin har blivit ett världskänt varumärke med fler än 450 licenstagare globalt sett. För att bli en licenstagare bör du förse oss med en affärsplan som innehåller ett brett distributionsnätverk och produkter med hög kvalitet som motsvarar varumärkets värderingar. Genom vår professionella kunskap om lokala försäljningsmarknader, koordinerar vi försäljningskampanjer och mässor runt om i världen tillsammans med våra internationella samarbetspartners (https://www.moomin.com/sv/licensiering#agents).

Det uppges att det för närvarande finnas över 450 företag med produktlicens. Nationella agenter för licensfrågor återfinns i Frankrike och Nederländerna, Tyskland, Japan, Korea, Polen, samt Storbritannien och Irland. Det finns också ett kontor med ansvar för Centralasien och ett för Sydostasien. Muminfigurerna har de senaste åren kunnat ses på bland annat Finnairs flygplan, pastaförpackningar, köksförkläden, tvålförpackningar, isbitsformar och lampor (se ovan).

I de senaste ekonomiska uppgifterna som jag kan hitta, från 2012, kan bland annat noteras att aktiebolaget Moomin Characters hade en årlig omsättning på 7708 000 euro, det vill säga runt 70 miljoner kronor, och att företaget hade 20 stycken anställda. Moomin Character utgör följaktligen ett närmast idealtypiskt samtida nordiskt företag inom det som politiker och näringsliv i Sverige kallar ”kulturdriven tillväxt”. Företaget är; helt varumärkesdrivet, har få anställda, är kostnadseffektivt och den relaterade materiella produktionen dirigeras av licensinnehavarna vilka i sin tur sannolikt har lagt den på entreprenad i asiatiska låglöneländer. Vidare har Moomin Charaters en sjuhelvetes framgångsrik ”storytelling” knuten till varumärket. Produkterna baseras ju på vida spridda och väl kända text- och bildbaserade berättelser i sig. Det sker dessutom en återkommande högdiskursiv affirmation av mumin via till exempel vetenskapliga biografier som litteraturprofessor Westins tidigare nämnda.

*  *  *

Vad jag som företagsekonomisk lekman kan bedöma ser tillväxtmöjligheterna för Moomin Character bra ut, med potentiella marknader i hela världen, så länge som nya produktlicenser görs och figurerna fortsätter att spridas och bli bekanta för fler människor. Det enda problemet med den här sortens varumärkesdrivna kulturella tillväxt – för politiker och näringslivstoppar som säger sig tro på full sysselsättning åtminstone – är att den i likhet med andra samtida framväxande företag och marknader inte genererar arbetstillfällen i alls samma omfattning som efterkrigstidens industrier då kapitalismen skulle rekonstrueras.

Undersökandet av och diskussionen om entreprenörer och företag inom den varumärkesdrivna branschen aktualiserar därmed en mer övergripande fråga om samtida kapitalism. En fråga som visserligen är ovidkommande för enskilda aktörer som Moomin Characters, men som för den europeiska makteliten är av avgörande betydelse: vad ska makthavarna göra med den växande arbetskraftsreserven?

Tove Jansson (1914-2001) skulle den 9 augusti i år för övrigt ha fyllt hundra år.